شعر های عاشقانه امام خمینی - مطالب ابر شعر خمینی

یك امشبى كه در آغوش ماه تابانم       ز هر چه در دو جهان است، روى گردانم

بگیـر دامن خورشید را دمى، اى صبح       كـه مــه نهاده سر خویش را به دامانم


برچسب ها: شعر عاشقانه، سید روح الله خمینی، خمینی، امام خمینی، شعر خمینی، اشعار امام خمینی،

تاریخ : سه شنبه 20 مهر 1395 | 07:56 ب.ظ | نویسنده : هورام محتشم | نظرات

رنــــدانه، گــــــــاه از سر كویت گذر كنم

شـــاید به زیر چشم، به رویت نظر كنم


برچسب ها: شعر عاشقانه، سید روح الله خمینی، خمینی، امام خمینی، شعر خمینی، اشعار امام خمینی،

تاریخ : سه شنبه 20 مهر 1395 | 12:26 ق.ظ | نویسنده : هورام محتشم | نظرات

ثمر خوب رخى، بوسه شیرین باشد

آخــر اى سرو! براى ثمرت ساخته‏ اند


برچسب ها: شعر عاشقانه، سید روح الله خمینی، خمینی، امام خمینی، شعر خمینی، اشعار امام خمینی،

تاریخ : سه شنبه 20 مهر 1395 | 12:12 ق.ظ | نویسنده : هورام محتشم | نظرات

هیچ دانى كه ز هجران تو حالم چون شد؟

جگــرم، خون  و دلم، خون و سرشكم، خون شد


برچسب ها: شعر عاشقانه، سید روح الله خمینی، خمینی، امام خمینی، شعر خمینی، اشعار امام خمینی،

تاریخ : سه شنبه 20 مهر 1395 | 12:07 ق.ظ | نویسنده : هورام محتشم | نظرات

قامتت نازم كه از سرو سهى، دلكش‏تر است

نوك مژگانت، همــى خونریزتر از خنجر است


برچسب ها: شعر عاشقانه، سید روح الله خمینی، خمینی، امام خمینی، شعر خمینی، اشعار امام خمینی،

تاریخ : دوشنبه 19 مهر 1395 | 11:57 ب.ظ | نویسنده : هورام محتشم | نظرات

امشب از حسرت رویت، دگر آرامم نیست

دلم آرام نگیرد كه دلاَّرامم نیست


گردش بــاغ نخواهم،  نروم طَرْف چمن

روى گلزار نجویـــــم كه گلندامم نیست


برچسب ها: شعر عاشقانه، سید روح الله خمینی، خمینی، امام خمینی، شعر خمینی، اشعار امام خمینی،

تاریخ : دوشنبه 19 مهر 1395 | 04:25 ب.ظ | نویسنده : هورام محتشم | نظرات

پرده بردار ز رخ، چهره‏گشا ناز بس است   

 عاشق ســوخته را دیدن رویت هوس است


برچسب ها: شعر عاشقانه، سید روح الله خمینی، خمینی، امام خمینی، شعر خمینی، اشعار امام خمینی،

تاریخ : دوشنبه 19 مهر 1395 | 04:21 ب.ظ | نویسنده : هورام محتشم | نظرات

ببــوسم چوبـــه دارم به شادى

اگر در پاى آن دارم تو باشى


به بیمارى، دهم جان و سر خود

اگر یار پرستارم تو باشى


برچسب ها: شعر عاشقانه، سید روح الله خمینی، خمینی، امام خمینی، شعر خمینی، اشعار امام خمینی،

تاریخ : دوشنبه 19 مهر 1395 | 04:20 ب.ظ | نویسنده : هورام محتشم | نظرات

عـاشقم، عاشق روى تو، نه چیز دگرى

بــــار هجران و وصالت به دل شاد، كشم


در غمت اى گل وحشىِ من، اى خسرو من

جــــور مجنون ببـرم، تیشه فرهاد كشم

برچسب ها: شعر عاشقانه، سید روح الله خمینی، خمینی، امام خمینی، شعر خمینی، اشعار امام خمینی،

تاریخ : دوشنبه 19 مهر 1395 | 04:14 ب.ظ | نویسنده : هورام محتشم | نظرات

جــــز خم ابروى دلبر، هیچ محرابى ندارم

جـــز غــــم هجران رویش، من تب و تابى ندارم


گفتـــــم انـدر خواب بینم چهره چون آفتابش

حسرت این خواب در دل ماند، چون خوابى ندارم


برچسب ها: شعر عاشقانه، سید روح الله خمینی، خمینی، امام خمینی، شعر خمینی، اشعار امام خمینی،

تاریخ : دوشنبه 19 مهر 1395 | 04:10 ب.ظ | نویسنده : هورام محتشم | نظرات

پیش من هیچ به از لذّت بیمارى نیست

تـــا ز بیمارى چشمان تو بیمار شدم 

برچسب ها: شعر عاشقانه، سید روح الله خمینی، خمینی، امام خمینی، شعر خمینی، اشعار امام خمینی،

تاریخ : دوشنبه 19 مهر 1395 | 04:05 ب.ظ | نویسنده : هورام محتشم | نظرات

هیچ دانــــى كه مــــــنِ زار گرفتار توام

با دل و جان، سببِ گرمىِ بازار توام

 

هر جفا از تو به من رفت، به منت بخرم

به خــــدا یــــــار توام، یارِ وفادار توام


برچسب ها: شعر عاشقانه، سید روح الله خمینی، خمینی، امام خمینی، شعر خمینی، اشعار امام خمینی،

تاریخ : دوشنبه 19 مهر 1395 | 04:01 ب.ظ | نویسنده : هورام محتشم | نظرات

عـاشق روى توام، دست بـــدار از دل من

به خـــدا! جـز رخ تو، حل نكند مشكل من


برچسب ها: شعر عاشقانه، سید روح الله خمینی، خمینی، امام خمینی، شعر خمینی، اشعار امام خمینی،

تاریخ : یکشنبه 18 مهر 1395 | 02:50 ب.ظ | نویسنده : هورام محتشم | نظرات

بــه چمن روى نیارم، نــــــــروم در گلـــــزار

تــــو چمنزار من استـــىّ و تـــو گلزار منى


دردمنــــدم، نه طبیبى، نه پرستارى هست

دلخوشم، چون تو طبیب و تو پرستار منى


برچسب ها: شعر عاشقانه، سید روح الله خمینی، خمینی، امام خمینی، شعر خمینی، اشعار امام خمینی،

تاریخ : یکشنبه 18 مهر 1395 | 02:31 ب.ظ | نویسنده : هورام محتشم | نظرات

بوسه زد باد بهارى به لب سبزه، به ناز

گفت در گوش شقایق، گل نسرین صد راز


بلبل از شاخه گل، داد به عشّاق پیام

كــــه: در آیید به میخـــــــــانه عشّاق نواز


برچسب ها: شعر عاشقانه، سید روح الله خمینی، خمینی، امام خمینی، شعر خمینی، اشعار امام خمینی،

تاریخ : شنبه 20 شهریور 1395 | 12:17 ق.ظ | نویسنده : هورام محتشم | نظرات
مایۀ ناز

دست من بَر سر زلفیْن تو بند است امشب

باخبر باش که پایم به کمند است امشب


جان مَن در خور یک بوسه‏ای از لعل تو نیست

قدس من! باز بگو بوسه به چند است امشب


لب من بر لب چون لعل تو، ای مایۀ ناز

مگسی سوخته بنشسته به قند است امشبادامه مطلب

طبقه بندی: اشعار زیبای امام خمینی،
برچسب ها: شعر عاشقانه، سید روح الله خمینی، خمینی، امام خمینی، شعر خمینی، اشعار امام خمینی،

تاریخ : پنجشنبه 10 تیر 1395 | 10:33 ق.ظ | نویسنده : هورام محتشم | نظرات

محراب عشق 

جــــز خـــــــــم ابروى دلبر، هیچ محرابى ندارم

جـــز غــــم هجــران رویش، من تب و تابى ندارم


گفتـــــم انـــــــدر خواب بینم چهره چون آفتابش

حسرت این خواب در دل ماند، چون خوابى ندارم


سر نهم بر خاك كویش، جان دهم در یاد رویش

ســرچه باشد؟ جان چه باشد؟ چیز نایابى ندارم


با كــــه گویم درد دل را؟ از كه جویم راز جان را؟

جــــز تـــو اى جــان رازجویى، دردِ دل یابى ندارم


تشنه عشق تو هستم، باده جانبخش خواهم

هــــر چه بینم جز سرابى نیست، من آبى ندارم


مـــن پریشان حالم از عشق تو و حالى ندارم

مــــن پـــریشــــان گـویم از دست تو آدابى ندارم


 سید روح الله خمینیادامه مطلب

طبقه بندی: اشعار زیبای امام خمینی،
برچسب ها: شعر عاشقانه، سید روح الله خمینی، خمینی، امام خمینی، شعر خمینی، اشعار امام خمینی،

تاریخ : دوشنبه 6 مرداد 1393 | 06:41 ب.ظ | نویسنده : هورام محتشم | نظرات

طبیب عشق

 

غـــــــــــم دل با كه بگویم كه مرا یارى نیست

جز تـــــــــو اى روحِ روان، هیچ مددكارى نیست


غم عشق تو به جان است و نگویم به كسى

كه در این بــــــــادیه غمزده، غمخوارى نیست


راز دل را نتوانم به كسـى بگشایم

كه در این دیــــــــــــر مغان رازنگهدارى نیست


ساقى، از ساغـــــر لبـــــریز ز مـــى دم بـربند

كه در این میكـــــده مى‏زده، هشیارى نیست 


درد من، عشق تــــــو و بستر من؛ بستر مرگ

جز تواَم هیچ طبیببــــــى و پــــــرستارى نیست


لطف كن، لطف و گـــــــذر كن به سر بـــالینم

كه به بیمــــــــــارى من جان تو، بیمارى نیست


قلـــــــــم ســـــرخ كشم بر ورق دفتر خویش

هان كه در عشق من و حُسن تو، گفتارى نیست


 سید روح الله خمینی

ادامه مطلب

طبقه بندی: اشعار زیبای امام خمینی،
برچسب ها: اشعار امام خمینی، شعر های امام خمینی، خمینی، امام خمینی، شعر خمینی،

تاریخ : دوشنبه 6 مرداد 1393 | 05:53 ب.ظ | نویسنده : هورام محتشم | نظرات

سایه عشق 

بـــى هــــــواى دوست، اى جان دلم، جــانى ندارم

دردمنـــدم، عــــاشقم بى دوست، درمانى ندارم 


آتشـــــى از عشق در جانم فكندى، خـــوش فكندى

مـــن كــــه جـــــز عشق تو آغازى و پایانى ندارم 


عشـــق آوردم در ایـــن میخـــــانه بـــا مشتى قلندر

پـــــرگشـــــایم سوى سامانى كه سامانى ندارم 


عالـــم عشق است، هـــــر جا بنگرى از پست و بالا

ســـــایه عشقــــم كــــه خود پیدا و پنهانى ندارم


هر چه گوید عشق گوید، هر چه سازد عشق سازد

من چه گویم، من چه سازم، من كه فرمانى ندارم


غمــــزه كـردى، هر چه غیر از عشق را بنیان فكندى

غمــــزه كن بــــر من كه غیر از عشق بنیانى ندارم 


ســر نهم در كــوى عشقت، جان دهم در راه عشقت

من چه مى‏گویم كه جز عشقت سر و جانى ندارم


عاشقــــم، جز عشق تو، در دست من چیزى نباشد

عـــــاشقم، جــــز عشق تــو بر عشق برهانى ندارم

  سید روح الله خمینی

ادامه مطلب

طبقه بندی: اشعار زیبای امام خمینی،
برچسب ها: شعر عاشقانه، سید روح الله خمینی، خمینی، امام خمینی، شعر خمینی، اشعار امام خمینی،

تاریخ : یکشنبه 5 مرداد 1393 | 06:42 ب.ظ | نویسنده : هورام محتشم | نظرات

غزل  زیبای امام خمینی با صدای حجت اشرف زاده

[

]

دانلود کلیپ غزل  زیبای امام خمینی با صدای حجت اشرف زاده

راهنمایی : برای دانلود راحت تر بر روی دریافت راست کلید کرده و گزینه SAVE LINK AS را انتخاب کرده


ادامه مطلب

طبقه بندی: اشعار زیبای امام خمینی،
برچسب ها: شعر عاشقانه، سید روح الله خمینی، خمینی، امام خمینی، شعر خمینی، اشعار امام خمینی،

تاریخ : یکشنبه 5 مرداد 1393 | 06:41 ب.ظ | نویسنده : هورام محتشم | نظرات
.: Weblog Themes By BlackSkin :.

تعداد کل صفحات : 4 :: 1 2 3 4

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات